Научете какви и колко данъци и осигуровки плащате на държавата

Общо данъци и осигуровки за годината: 0 лв.

Стъпка 1 от 5

Въведете своята месечна брутна заплата

0 лв. 5000 лв.
? На база на въведената заплата се изчисляват осигурителните вноски и данъкът върху доходите. Осигурителните вноски се плащат и от работодателя, и от работника. Общо разходите на работодателя включват брутната заплата плюс вноските на работодателя. Описание на съкращенията: ДОО - Държавно обществено осигуряване; ДЗПО - Допълнително задължително пенсионно осигуряване; ЗО – здравно осигуряване
Общо разходи за работодателя: 0 лв.
0.00 лв.

Работодател (лв.)

ДОО - пенсия
0
ДОО - майчинство
0
ДОО - безработица
0
ДОО - злополука
0
ДЗПО
0
ЗО
0

Работник (лв.)

ДОО - пенсия
0
ДОО - майчинство
0
ДОО - безработица
0
ДОО - злополука
0
ДЗПО
0
ЗО
0
Данък общ доход
0

Общо (на месец в лв.)

ДОО - пенсия
0 лв.
ДОО - майчинство
0 лв.
ДОО - безработица
0 лв.
ДОО - злополука
0 лв.
ДЗПО
0 лв.
ЗО
0 лв.
Данък общ доход
0 лв.
Стъпка 2 от 5

Въведете колко цигари пушите на ден

Данъци за месец:
0 лв.
? Тук се изчисляват данъците върху цигарите, които плащате за един месец. Изчислението се прави на база зададената от Вас дневна консумация при цена на пакет (20 цигари) от 5,50 лв. и включва както двата отделни акциза (адвалорен и специфичен), така и ДДС.
Цигари:
Стъпка 3 от 5

Въведете колко алкохол употребявате на месец

Данъци за месец:
0 лв.
Вино:
? Тук се изчисляват данъците върху виното, които плащате за един месец. Изчислението се прави на база зададената от Вас месечна консумация при цена на бутилка вино от 10,00 лв.
(бутилка - 0.75 л.)
Бира:
? Тук се изчисляват данъците върху бирата, които плащате за един месец. Изчислението се прави на база зададената от Вас месечна консумация при цена на бутилка бира (0,5 л.) от 1,50 лв. и включва както акциз, така и ДДС.
(бутилка - 0.5 л.)
Етилов:
? Тук се изчисляват данъците върху твърдия алкохол, които плащате за един месец. Изчислението се прави на база зададената от Вас месечна консумация при цена на бутилка твърд алкохол от 15,00 лв. и включва както акциз, така и ДДС.
(бутилка - 0,7 л.)
Стъпка 4 от 5

Въведете колко гориво зареждате на месец

Данъци за месец:
0 лв.
(литри)
? Тук се изчисляват данъците върху бензина, които плащате за един месец. Изчислението се прави на база зададената от Вас месечна консумация при ориентировъчна цена на литър от 2,60 лв. и включва както акциз, така и ДДС.
Бензин:
(литри)
? Тук се изчисляват данъците върху дизела, които плащате за един месец. Изчислението се прави на база зададената от Вас месечна консумация при цена на литър от 2,70 лв. и включва както акциз, така и ДДС.
Дизел:
(литри)
? Тук се изчисляват данъците върху газта, които плащате за един месец. Изчислението се прави на база зададената от Вас месечна консумация при цена от 1,20 лв. и включва както акциз, така и ДДС.
Газ:
Стъпка 5 от 5

Остават ви 0 лв. за месеца. Каква част от тази сума харчите и каква спестявате?

Данъци за месец:
0 лв.
харча 0 лв. спестявам 0 лв.
На база на въведените разходи за потребление се изчислява платеното ДДС. В случая се работи с допускания, тъй като не цялото потребление е за стоки и услуги, върху които се начислява ДДС. Например върху наема или вноската по ипотечния кредит не се начислява ДДС. В образователните услуги и в някои други сфери също няма такова. Допускаме, че 70% от потреблението се облага с ДДС.