Сайтът “Моите данъци” (kolkodavam.bg) се поддържа от Института за пазарна икономика (ИПИ) и е създаден с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман”.


Вече над 10 години Институтът за пазарна икономика изготвя Алтернативен държавен бюджет, който залага на ниски данъци, стабилни публични финанси, реформи в публичната сфера, растеж на икономиката и повече избор за гражданите. Част от Алтернативния бюджет на ИПИ е и т. нар. "разходна бележка", която представя сметката на българския данъкоплатец за публичните разходи. Именно тази бележка е в основата на страницата "Моите данъци".

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) е първият независим икономически институт в България. Институтът е официално регистриран като неправителствена организация на 15 март 1993 г.

Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят. Целите на ИПИ са да предоставя независима оценка и анализ на политиката на правителството, както и да служи като трибуна за обмяна на възгледи и мнения на икономисти и наблюдатели по различни въпроси.

Фондация за свободата „Фридрих Науман” е германска политическа фондация, която чрез голям брой проекти в сферата на гражданското образование и политическото консултиране се стреми към укрепването на принципите на либералната демокрация в над шестдесет държави от цял свят.

Проектният офис за Югоизточна Европа на Фондация за свободата „Фридрих Науман” обхваща България, Македония, Румъния и Молдова и е базиран в София. Основни тематични области, по които Фондацията работи в региона, са предприемачество и икономическа независимост, прозрачност и антикорупция, медийна свобода и образование.